Skip to content

NVSG – Nationale Vereniging tot Steun aan Gehan­dicapte personen vzw

Woord van de voorzitter

Co-voorzitters Lydia Cnapelinckx en Elisabeth Van Alsenoy

Welkom op de nieuwe site van NVSG!

Sedert 1931 heeft NVSG – Nationale Vereniging tot Steun aan Gehandicapte personen – een vzw naar Belgisch recht – sterk bijgedragen tot de verbetering van de levensomstandigheden van personen met een beperking.

U vindt op deze site het verleden, het heden en de toekomst van NVSG.

NVSG wordt geleid door Rotariers die op vrijwillige basis, R-clubs en VZW’s, ontwikkeld rond mensen met beperkingen, financieel helpen om projecten voor deze doelgroep te laten slagen.

Prioriteit

Hoe gaan we te werk?

 • ofwel dient een R-club samen met een organisatie een vraag in voor ondersteuning,
 • ofwel kan een organisatie , via de website een geinteresseerde Rotary club in Belgie vinden die het project mee wil ondersteunen,
 • ofwel zoekt NVSG , bij een groter project enkele geintersseerde clubs om samen een groter project te ondersteunen.

Actievelden

De actieterreinen waaraan we ons moeten houden staan vermeld in de statuten. Het betreft Doofheid, Onafhankelijk leven met een Persoonlijk Assistentie Budget (PAB), Dyslexie, Autisme, Integratie en hulpmiddelen voor per­sonen met een mentale, motorische, fysische of sociaal-economische beperking.

Bronnen

NVSG vzw is afhankelijk van de vrijwillige jaarlijkse bijdragen van de Rotary clubs, van legaten en duo-legaten, van giften van Rotariërs en sympathisanten. Vanaf een bijdrage van 40 euro kan men een fiscaal attest ontvangen.

Het bankrekeningnummer voor deze storting is BE22-2600-1843-7547 BIC GEBABEBB.

Verdere inlichtingen

Voor alle verdere inlichtingen kan u steeds persoonlijk terecht bij onze leden. NVSG vzw wenst U een aangenaam bezoek op deze interactieve www.

Samen kunnen we meer realiseren,
M-Elisabeth van Alsenoy

Co-voorzitter van ANAH/NVSG vzw.

Doelstelling van de NVSG

Artikel 3, hoofdstuk II van de NVSG vzw statuten bepaalt de doelstelling als volgt:

De vereniging heeft tot doel zich in te zetten voor de mogelijke oplossingen van alle problemen die betrekking hebben op “misdeelde personen” en zo, onder meer door

 • het voorkomen van beperkingen
 • de behandeling en de revalidatie
 • het bevorderen van de socio-economische integratie, (projecten)
 • het bevorderen van blijvende structurele integratie (projecten)

Daartoe kan de vereniging:

 • samenwerken met personen, verenigingen en instellingen, al dan niet officiële, die een gelijkaardig doel nastreven,
 • het toegepast wetenschappelijk onderzoek stimuleren in het verlengde van het keuzedomein,
 • de publieke opinie inlichten,
 • morele en/of financiële hulp verlenen aan “misdeelde personen” door toedoen van hun verenigingen.

Deze opsomming is aanwijzend en niet beperkend.

Lees hier de volledige statuten van de NVSG.

17de NVSG Ontmoetingsdag

Zaterdag 23 november 2024, 8-13u  Gent Gastclub: Rc Gent

 

Inschrijving (Klik hier)