Skip to content

Relatie met Rotary Belux

De NVSG  is een vzw, opgericht door Belgische Rotaryclubs. 

Alle leden van de vzw zijn Rotariërs uit één van de Belgische clubs. Nieuwe leden worden benoemd door de Algemene Vergadering, op voordracht van hun Rotary club. Ze worden benoemd omwille van hun interesse, hun ervaring en hun toewijding aan de doelstellingen van onze vzw. Hun mandaat loopt over maximum negen jaar, het Rotary wiel moet draaien, permanente vernieuwing is belangrijk om als vzw relevant te blijven.

Onder de leden worden maximum 18 bestuurders geselecteerd, gelijkmatig verdeeld over de vier districten, hun mandaat wordt door de Algemene Vergadering bekrachtigd.

De vier districtsgouverneurs en de inkomende districtsgouverneurs worden uitgenodigd lid te worden van de NVSG voor de duur van hun mandaat, hun lidmaatschap is optioneel.

Ereleden kunnen al dan niet rotariër zijn, zij worden omwille van bijzondere verdiensten voorgedragen door het Bestuursorgaan en hun benoeming wordt door de Algemene Vergadering bevestigd.

Bijgaande figuur geeft een schematisch overzicht.

De NVSG is financieel onafhankelijk van Rotary, maar een belangrijk deel van de werkingsmiddelen wordt jaarlijks bijgedragen door de Rotary clubs.

De NVSG fungeert als draaischijf voor uitwisseling van ideeën en informatie tussen de onze Rotary clubs onderling zowel als met de  gehandicaptensector. De hulpverlening van van de NVSG aan sociale vzw’s verloopt steeds in samenwerking met één of meerdere lokale Rotary clubs. Via deze website kunnen sociale organisaties daarom hun projecten kenbaar maken en onder de aandacht brengen van de clubs, terwijl de Rotary clubs tegelijkertijd de mogelijkheid hebben om oproepen voor specifieke projecten te doen naar de sociale sector. De NVSG zal steeds trachten vraag en aanbod te matchen en van contact tussen mogelijke geïnteresseerden aan te moedigen.

Op financieel vlak kan elke Belgische Rotaryclub  aanvragen indienen ter   ondersteuning van lokale projecten, voor zover ze conform zijn met de NVSG selectiecriteria. Anderzijds kunnen clubs meewerken aan grootschalige projecten die door de NVSG geïnitieerd worden omdat ze de draagwijdte van een individuele Rotaryclub overschrijden

Eenmaal per jaar brengt de NVSG alle geïnteresseerde Rotariërs en vertegenwoordigers van sociale instellingen samen op een “Ontmoetingsdag “ waarbij de meest geslaagde projecten in de schijnwerpers worden gezet, maar waar vooral ook de deelnemers de gelegenheid hebben om met elkaar te praten en om samen weer nieuwe plannen te maken.

Indien U als Rotariër of als eigenaar van een project interesse hebt in onze organisatie , neem Uw tijd en leer via deze website onze organisatie beter kennen.