Skip to content

NVSG Projecten: de thema’s

Artikel 3 van de statuten bepaalt het doel van de vereniging :

De vereniging heeft als doel instellingen bij te staan die zich richten op mindervaliden, beschermde minderjarigen of misdeelden. De vereniging zet zich in voor de mogelijke oplossingen van problemen die deze bijzondere doelgroepen treffen, onder andere door, niet-limitatief:

 • het voorkomen van beperkingen,
 • de behandeling en de revalidatie van beperkingen,
 • het bevorderen van de socio-economische integratie,
 • het bevorderen van structurele integratie.

Vandaag is de NVSG door het Ministerie van Financiën erkend als een ‘instelling die de mindervaliden bijstaat’.

Alle projecten die we kunnen steunen moeten bovendien kaderen in één van volgende thema’s:

 1. Levenskwaliteit
 2. Infrastructuur
 3. Vrije tijd besteding
 4. Ontspanningsdagen
 5. Integratie van personen met een beperking
 6. Doofheid
 7. Onafhankelijk leven met PAB
 8. Dyslexie
 9. Autisme
 10. Digitale hulpmiddelen
 11. Dag- nachtverblijf
 12. Gedrags- en Emotionele Stoornissen (GES)

Armoede projecten, of projecten die uitgaan van scholen of openbare besturen mogen we niet steunen.