Skip to content

NVSG Partners

Naast financiële steun aan lokale clubprojecten besteedt NVSG veel aandacht aan initiatieven die een resultaat op langere termijn beogen.

De focus ligt daarbij op een streven naar een inclusieve samenleving en sensibilisering van een groter publiek voor de problemen waarmee mensen met een beperking dagdagelijks geconfronteerd worden. De jeugd vormt daarbij een bijzondere doelgroep.

De vzw Parthages

Parthages is een kleine organisatie, gevestigd in Brussel. Met een beperkt team van vier personen werd een workshop uitgewerkt, gericht op leerlingen van lagere en middelbare scholen, met als thema ‘tolerantie’ voor personen die anders zijn. De workshop wordt ondersteund door een gezelschapsspel, Handipeople, en wordt in een eerste fase gratis aangeboden aan scholen in de Brusselse regio.

Via het bordspel worden de leerlingen in hun eigen klasomgeving uitgedaagd om zich te verplaatsen in de wereld van een blinde, een dove of een rolstoelgebonden vriend of vriendin, en om samen met de animator oplossingen te bedenken voor de vele praktische obstakels die hun leven letterlijk beperken.

De NVSG ondersteunde de opstart van de activiteiten met de financiering van een professionele productie van de speldozen en de documentatie. Om de reikwijdte van de actie uit te breiden zorgde de NVSG voor de vertaling van het spel en cursusmateriaal in de Nederlands. Op logistiek vlak zorgt de NVSG  voor de coördinatie van de contacten met lokale Rotary clubs, voor de rekrutering van een netwerk van vrijwilliger/trainers voor de workshops. 

Rotary clubs die geïnteresseerd zijn om de workshops in hun regio te ondersteunen kunnen contact opnemen met de voorzitter van NVSG (president@anah-nvsg.be)

Meer details over Parthages en de Handipeople workshop vindt U op de website  www.parthages.be.

De vzw Ballon d’Oxygène

De vzw Ballon d’Oxygène is een relatief jonge, kleine organisatie van vrijwilligers die perosnen met een beperking ondersteunen in hun streven naar een ‘normaal’ gezinsleven.

In de marge van hun hoofdactiviteit lanceert de vzw een sensibiliseringsactie naar jonge kinderen.  De eerste stap bestaat in de publicatie van een geïllustreerd leesboekje voor kinderen in het lager onderwijs, over de ervaringen van een klas die kennis maakt met een doof vriendje dat naar hun school komt. De leerlingen leren omgaan met ‘anders zijn’ en leven zich in in een wereld van gebarentaal.

In samenwerking met de Rotary club van Andenne ondersteunt NVSG de eerste druk van het leesboekje, de opbrengst van de verkoop aan scholen en geïnteresseerden wordt besteed aan de productie van bijkomend materiaal over andere vormen van beperkingen. Op termijn wordt gestreefd naar de beschikbaarheid van een mini reeks over alle vormen van handicap.

NVSG plant acties naar de Rotary clubs, in de hoop dat zij de aanschaf van een aantal exemplaren zullen sponsoren voor plaatselijke lagere scholen, inclusief een Nederlandse versie bestemd voor Vlaanderen.

Rotary clubs die geïnteresseerd zijn om dit initiatief in hun regio te ondersteunen kunnen contact opnemen met de voorzitter van NVSG (president@anah-nvsg.be)