Skip to content

Nike Community Impact Fund België 2021

Waarover gaat het?

Bewegen maakt jongeren weerbaar

Is jouw sportclub of vereniging in Antwerpen, Limburg of Vlaams-Brabant begaan met kwetsbare jongeren, dan kunnen we jou steunen voor max. 6.000€.

Wij weten uit ervaring dat spel en sport, kortom bewegen jongeren minder kwetsbaar maakt. Het maakt hen sociaalvaardig, ze voelen zich erbij horen en draagt bij tot hun persoonlijke ontwikkeling en eigenwaarde.

Maar ze stoten vaak op drempels. Drempels door kansarmoede, culturele verschillen, taal- en leerachterstand, gedrags- of psychische problemen, fysieke of mentale beperking,…

En voor jou is het niet evident om die jongeren te bereiken, ze te motiveren, ze te blijven boeien.

Heb je een project dat de hand reikt naar kwetsbare jongeren, laat het dan weten aan het Nike Community Impact Fund en de Koning Boudewijnstichting. Elk volwaardig en duurzaam voorstel verdient onze aandacht en eventueel steun.

Werk samen, zoek partners, andere verenigingen, scholen en eventueel bedrijven en dien jouw project in.

De European Logistic Campus (ELC) van Nike heeft medewerkers die werken, wonen en sporten in de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant. Nike ELC is zeer begaan met sportbeoefening in de meest brede betekenis en wil jongeren meer kansen geven om samen met anderen te bewegen.

To bring inspiration and innovation to every athlete* in the world. * If you have a body, you are an athlete.

Financiële steun

Geselecteerde projecten kunnen een financiële steun krijgen tussen 3.000€ en 6.000€. Ook kleinere bedragen zijn mogelijk.

Er is een totaal budget van 100.000 € beschikbaar.

Voor wie?

Verenigingen en clubs (vzw, ngo) uit de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant kunnen een project indienen.

Projecten die kwetsbare kinderen en jongeren (tot 21 jaar) willen aanzetten tot bewegen/spelen/ sporten. Commerciële projecten worden niet aanvaard binnen deze oproep.

Selectiecriteria

Hoe uw aanvraag indienen?

EERST AANMELDEN VOOR UW KANDIDAATSDOSSIER

  • Hoe indienen? Bekijk de video
  • Als u niet zo vertrouwd bent met computers: 02-500 4 555 of proj@kbs-frb.be.
  • Vanzelfsprekend respecteert de Koning Boudewijnstichting de privacy-wetgeving terzake.