Skip to content

Club zoekt partner voor een project

De financiële draagkracht van de meeste Rotary clubs is aanzienlijk, maar niet onbeperkt. Grotere projecten hebben maar kans op slagen indien meerdere clubs hun financiële krachten bundelen.

De NVSG wil samenwerking tussen Rotary clubs actief stimuleren.  Rotary clubs die samenwerking zoeken vinden bij de NVSG een platform om hun vraag te delen.

Een vierdaagse vakantie van 14 kinderen uit Le Foyer in Luik  was in 2020, in volle corona crisis, een prachtvoorbeeld van samenwerking tussen vijf clubs, waarvan drie in de kuststreek en twee uit luik. De combinatie van logistieke ondersteuning aan zee met een financiële toelage  maakte een droom waar voor kinderen die al meer dan drie maanden in isolatie leefden in hun instelling.

Clubs die samenwerking of partners zoeken voor projecten die hun eigen draagkracht te boven gaan kunnen ons contacteren op president@anah-nvsg.be.  Waardevolle projecten kunnen eventueel via de NVSG website verspreid worden.