Skip to content

Sociale projecten

De NVSG steunt elk jaar een vijftigtal sociale projecten, verspreid over het ganse land. Projecten worden  gerealiseerd samen met lokale vzw’s en Rotary clubs.